Valberedningens förslag presenterat – extra årsmöte den 11 Januari

040210 Fotboll, Helsingborg, ekonomi : Kjell Jakobsson, operativ chef, gläntar på dörren mot allsvenska toppen. © Bildbyrån - 61451

I dag presenterade valberedningen sitt förslag till HIFs nya styrelse. Samtidigt går klubben ut och utlyser ett extra årsmöte redan den 11 Januari. Något som tyder på att man vill ha till en snabb förändring för att kunna påbörja arbetet inför 2021

En ny styrelse
Målsättningen för valberedningens arbete under hösten har varit att bearbeta och presentera ett förslag till styrelse som har förutsättningar att arbeta långsiktigt. För att säkerställa att valberedningen träffar så rätt som möjligt i sitt förslag har ett stort antal intervjuer gjorts och möten avhållits under senaste halvåret.

Styrelsen ska utifrån föreningens förutsättningar, och tillsammans med kansli, sätta riktlinjer för vad som ska uppnås och inom vilka ekonomiska ramar detta skall göras. HIFs operativa ledning ska ta det dagliga ansvaret för verksamheten. Styrelsen ska som hittills ha rätt kompetenser för att från tid till annan kunna stötta tjänstemännen och leda föreningen på en övergripande nivå. Klubbdirektör och Sportchef leder därefter arbetet i vardagen.

Givetvis är den övergripande målbilden i slutändan ett samarbete mellan styrelse, fotboll och kansli som möjliggör att HIF åter tar steget och blir ett etablerat allsvenskt lag.

Det är också av största vikt att HIF har ett gott anseende, och allt bygger på förtroende, hos medlemmar, supporters, sponsorer, stadens invånare, politiker, press, media och andra intressenter. Om inte detta är på plats blir det svårt att lyckas framåt. Detta ska byggas på klubbkänsla, mycket rött för hjärtat och vår kärlek till föreningen samt med blått för struktur och ordning. Allt detta har beaktats när vi nu presenterar ett nytt förslag till styrelse.

 

Den av valberedningen föreslagna nya styrelsen
Det är fem nya ledamöter på förslag, och fyra gamla. Det skapar förutsättningar för en förnyelse men också för att vi inte tappar det goda som också varit. På så vis säkerställs kontinuiteten.

De nedan namngivna förslagna kandidaterna kommer att göra en kort videopresentation av sig själva under HIF:s digitala medlemsmöte som är utlyst till klockan 18:00 den 9 december 2020. Årsmötet utser ordföranden. När den nya styrelsen konstitueras har den att inom sig utse en vice ordförande, en kassör och en säkerhetsansvarig.

Nuvarande styrelse har alltså utlyst ett extra årsmöte den 11 januari 2021, där medlemmar får möjlighet att rösta om valberedningens förslag till ny styrelse som – av stadgeskäl – gäller för tiden till det ordinarie årsmöte som kommer att hållas i mars 2021. Valberedningen avser att lägga samma förslag vid det ordinarie årsmötet och då med de nomineringsperioder som anges nedan.

Valberedningens förslag
Till nya ledamöter förslås:

Kjell Jakobsson – 1 år
Ägare Room Republic koncernen
Styrelseordförande

Kenneth Nilsson – 2 år
F.d. VD för Resurskoncernen
I styrelsen med ansvar för marknad och sponsring

David Nilsson Sträng – 2 år
Ansvarig Hetch tidigare Smart Refill AB
I styrelsen med ansvar för digitalisering

Markus Holgersson – 2 år
VD Råå Bryggeri, f.d fotbollsspelare
I styrelsen med ansvar för fotbollssamarbeten

Fredrik Karlsson – 2 år
Advokatfirman Lindahl, Helsingborg
I styrelsen med ansvar för juridik

För omval föreslås:
Lottie Svedenstedt – 1 år
Styrelseproffs
I styrelsen med ansvar för CSR och hållbarhet

Emma Håkansson – 1 år
Ägare Placepromotion, f.d. Destinationschef Hbg Stad
I styrelsen med ansvar för kommunikation

Kim Olsson – 1 år
VD Puls AB, f.d. VD NSR AB
I styrelsen med ansvar för ekonomin

Stavros Papadopoulos – 1 år
CFO Melitta, f.d. fotbollsspelare & sportchef
I styrelsen med ansvar för fotboll och fotbollsekonomi

För att kunna ta oss an Superettan 2021 med den energi och glädje som krävs är det vår och sittande styrelses uppfattning att dessa förändringar bör få beslutas och genomföras av den styrelse som ska ta ansvar för verksamheten under de kommande åren. Därför har sittande styrelse utlyst ett extra årsmöte den 11 januari 2021 för att snabbt möjliggöra valberedningens förslag till förändringar i styrelsesammansättningen.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*