Rapport från Kärnans årsmöte 5 januari

Helsingborgs IF:s supporterförening Kärnan hade årsmöte i lördags på Olympia. Ett stort antal intresserade och engagerade medlemmar var på plats.

Tid:14.00 karnan
Plats: Olympia

Mötet förklaras öppnat. Jimmy Mogrip väljs som mötesordförande, Karl Nordström som sekreterare.

58 röstberättigade medlemmar närvarar.

Linus Jensen väljs som dechargéordförande.

Mötet godkänner mötets utlysande. En kallelse publicerades på Kärnans och Bakgatans respektive hemsidor samt diverse sociala medier flertalet gånger.

Revisorerna anser att ekonomin ser helt okej ut. En fråga kom upp huruvida 2500 kronor för styrelseavtackning inte var lite väl mycket – i alla fall jämförelsevis. Styrelsen svarade med att många i styrelsen slutar till detta året. En annan fråga om ojämna siffror i medlemsintäkterna framfördes: hur kan detta ske när avgiften ligger på jämna belopp? Anledningen, svarade styrelsen, är att det kostar en mindre summa för varje gång ett köp genomförs via kortterminalen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Nästa punkt är fyllnadsval av styrelseledamöter. Fredrik Malmberg och Samuel Nilsson avsäger sig sina uppdrag ett år i förtid. Årsmötet sätter antalet ledamöter. Det finns ett lägsta-antal på fyra personer minimum i styrelsen – utöver det ligger beslutsmakten hos årsmötet.

Valberedningen föreslår att sittande ordförande, Niklas Persson, väljs om på ett år. Per Olof Persson föreslås, men avsäger sig. Mötet röstar igenom Niklas Persson som ordförande på ett år.

Rickard Ronnovius föreslås som vice ordförande för ett år. Mötet godkänner detta.

Två ledamöter, som ska sitta under en period av två år, ska väljas. En anledning till det är att det inte kupper ska kunna ske. Per Olof Persson och Martin Nilsson föreslås av valberedningen. Mötet godkänner.

Andreas Hägg, Adam Huttunen, och Andreas Blixt föreslås av valberedningen som ledamöter på ett år. Robin Ahlberg föreslås även av mötet som ledamot på ett år. För att alla dessa ska kunna röstas in krävs det att styrelsens antal ordinarie ledamöter på ett år utökas från tre till fyra stycken. Patrik Svensson framförde det förslaget. Valberedningen ser suppleanterna som en integrerad del av styrelsen och kvarhåller sitt förslag på tre ledamöter. Mötet går på Svenssons linje och röstar således igenom att styrelsens ordinarie ledamöter på ett år utökas från tre till fyra personer.

Fortfarande finns det bara plats för fyra ledamöter på ett år – fem personer var föreslagna: Andreas Blixt, Robin Ahlberg, Adam Huttunen, Andreas Hägg och Jimmy Mogrip. Mötet beslutar att sluten röstning skulle ske. Efter en omfattande rösträkning framkommer det att Jimmy Mogrip (52 röster), Andreas Hägg (51), Andreas Blixt (50) och Robin Ahlberg (27) väljs in som ordinarier ledamöter på ett år. Adam Huttunen fick 25 röster.

Uppdatering: efter mötet valde Jimmy Mogrip att avsäga sig sin plats. Adam Huttunen ersätter honom som ordinarie ledamot på ett år.

Adam Huttunen och Olof Mattisson föreslås som suppleanter av valberedningen på ett år. Andy Lazic föreslås av en mötesdeltagare. Styrelsen har enbart plats för två suppleanter. Andreas Hägg föreslår att antalet suppleanter ska utökas från två till tre personer. Mötet godkänner Häggs förslag. Olof Mattisson, Adam Huttunen och Andy Lazic väljs in som suppleanter på ett år.

Valberedningen föreslår Pontus Bergkvist och Mikael Adenvall som revisorer. Mötet godkänner detta.

Valberedningen föreslår Petter Engvall, Tom Nielsen och Ted Hundborg – alla sittande – som ledamöter i valberedningen. Nielsen och Hundborg avsäger sig. Karl Nordström föreslås, men avsäger sig. Emma Nilsson, Patrik Svensson och Dan Ekberg föreslås av mötet. Mötet godkänner Dan Ekberg, Emma Nilsson, Patrik Svensson och Petter Engvall som ledamöter i valberedningen på ett år.

Styrelsen har inga propositioner. Inga motioner har heller kommit in.
Mötet godkänner att 2014 års medlemsavgifter ska förbli desamma som i nuläget: 100 kr för vuxna, 75 kronor för ungdom (under 1 och 200 kr för familjemedlemskap.

Under övriga frågor framkommer önskemål om att Kärnan verkligen ska trycka till i 51-procentsfrågan. Kärnan har legat ute med flertalet texter men håller med om att samarbete på bredare front för att bl.a. mobilisera till HIF:s årsmöte kan vara nödvändigt.

En medlem vill att Kärnan ska vara tydligare med när bussar kommer att ställas in och om minibussar kommer att skickas vid lågt antal anmälda. Synpunkter på att Kärnan har varit lite väl snabba på att ställa in resor framkommer. Sittande styrelse svarar med att det alltid är en svår avvägningsfråga men att informationen gällande minibussar och anmälningsstopp kan och ska bli bättre.

En diskussion huruvida Kärnans jämförelsevis (sett till tidigare år) stora kapital, 125 000 kr ca, inte är i största laget uppstår. Vissa undrar om inte pengarna borde komma medlemmarna mer till nytta? Styrelsen svarar att till vissa större satsningar – t.ex. Europa-resorna till Liege och Hannover – behövde man ligga ute med 50-60 000 för bussar och deponeringsavgift till hotell. Styrelsen menar att ytterligare resor kan behöva göras under tidsperioden och att en viss täckning för oförutsedda utgifter måste finnas. Dessutom finns en del av kapitalet ute i form av kontantintäkter för souvenirer och medlemsavgifter, så allt finns inte tillgängligt direkt ifall det skulle behövas.

Vissa yttrar missnöje med att Kärnan har tagit bort möjligheten att köpa biljetter via Sweet&Tender för att helt satsa på internetförsäljning. Styrelsen svarar att det går att köpa biljetter i boden men att man alltid borde satsa brett så att alla kan köpa. Synpunkter på att alla inte har ett VISA-kort framförs.

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Styrelsen vill tacka det rekordstora antalet som dök upp. 58 personer är mycket imponerande och det engagemanget vill vi ska fortsätta. Ett stort tack till alla er som kom!

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*