Kärnan ställer sig inte bakom en tyst halvlek mot Wroclaw

Röster har höjts om att supporterföreningen ska gå ut med ett ställningstagande – annars menar vissa att en tystnad skulle vara meningslös. Vi går därför ut med detta för att bringa lite klarhet.

Lite bakgrund: stor debatt har uppstått bland HIF:are den senaste veckan. Ämnet för debatt har varit avsparkstiden mellan HIF och Wroclaw, som av ekonomiska skäl har lagts redan 18.00. Detta gör det onekligen svårt för den ca tredjedel av HIF:s åskådare som kommer från andra kommuner att hinna ta sig till matchen. Inte heller känns matchtiden optimal för de som väl bor i Helsingborg, då en något senare matchtid lockat till sig fler marginalåskådare. Nu kanske det blir lite för tajt efter jobbets slut.

***

Vi tar kraftigt avstånd från tiden och har tagit upp – och TÄNKER – ta upp problematiken med HIF. Kommunikationen mellan klubb och supporterförening är god och exemplen på vad som åstadkommits i ett samarbete och en dialog är många. Därför känner vi att detta för tillfället kommer att bli vår huvudsakliga väg att påverka. Sker något, känns det ärligare att ta det internt först. Vissa kanske då hävdar att klubben inte valt att kontakta oss innan beslutet om avsparkstiden togs. Enligt oss spelar det föga roll då vi själva har ett ansvar för den typ av samarbete och kommunikation vi vill ha. Att räkna med att bli tillfrågade innan varje enskilt beslut är också orimligt.

***

Det finns åtskilliga andra anledningar till varför vi anser att en tyst första halvlek inte är rätt väg att gå – de följer i korthet nedan:

1. Tiden är knapp. Frågan är hur effektfull tystnad hade varit. Organisationen hade riskerat att bli halvdan, tid hade inte funnits för att ena alla (titta bara hur splittrad opinionen bland HIF:are är!) och någon vidare planering hade inte hunnits göras. Genomslaget skulle riskerat att bli… just halvdant. Tystnad kan få negativa effekter och skapa distans och samarbetsproblem, det får man inte heller glömma. Möjligheterna att påverka på ett annat sätt skulle kunna minska, och att gå genomgöra en aktion utan att ordentligt ha testat dessa andra åtgärder vore förhastat och oklokt.

2. Matchens vikt. Vissa anser att det bara är en faktor som talar FÖR att tystnadsalternativet ska väljas. Vi är av en annan åsikt. De möjliga (se punkt 1) fördelarna vi skulle uppnå genom en tystnad uppvägs inte av de solklara nackdelarna som spelarna – spelarna, som inte har något med detta att göra! – skulle drabbas av i årets viktigaste match, som kan ge vår klubb en stor skjuts framåt.

3. Hur effektfulla är tystnader egentligen? Tidigare gånger har de inte gett någon större effekt – det tror vi många är ense om. Motargumentet här är att de inte har prövats tillräckligt omfattande och inte heller i tillräckligt långa stunder. “Man vet inte förrän man prövat”, typ. För oss är detta bara ytterligare en osäkerhetsfaktor. Det känns så fel det bara kan bli att gambla med en sådan grej i en match av denna kalibern. Det kan bli bra – det kan också bli dåligt. HIF har tre mål att gå på, men vad skulle hända om polackerna gör 1-0, och kanske t o m 2-0, i första halvlek? Värre saker har hänt, och titta hur vi tappade mot mediokra Zestafoni för några år sedan. Hur väl övervägd skulle vår tystnad kännas då?

***

Tystnader och liknande åtgärder ställer vi oss inte främmande till. Vi menar dock att effekten av dessa bör utvärderas mer innan de framförs som ett självklart alternativ när missnöje finns. Det kanske känns rätt att använda tystnaden som en motreaktion mot ett felaktigt beslut, men frågan är om det är det bästa i detta fallet? Senaste gången en matchtid förlades 18.00 var för tre år sedan mot AIK. Somliga hävdar att utvecklingen nu således är på väg åt helt fel håll – denna matchtiden är andra gången det sker. För oss är just det faktum att det enbart ÄR andra gången det sker något som får oss att inte slå på för stort. Visst ska vi vara vaksamma på saker som kan skada stödet till HIF, men nyansen som vi efterfrågar hos kvällstidningar och andra måste också gälla oss själva. Att måla upp en överdrivet negativ utveckling gynnar ingen.

***

Skulle det ske ytterligare gånger kan naturligtvis åtgärder i stil med den här komma på tal. Men då ska andra åtgärder ha prövats först och vi ska inte bara kunna se att de har varit verkningslösa utan OCKSÅ kunna vara förvissade om att aktioner i stil med tystnad får det genomslag som krävs. Till ett sådant tillfälle kommer tiden till att planera och organisera vara betydligt större.

***

Den 23 augusti kommer frågan att tas upp på ett, tyvärr stängt, supporterråd. Punkten finns längst upp på agendan. Kärnan kommer givetvis att finnas på plats och försöka få fram en så bra bild som möjligt. Dessutom kommer vi att prata om hur man ska göra för att såna här saker inte ska ske igen, och vad som kommer att hända om de gör det. Som vi nämnde inte översta stycker är kontakten god – därför vore det slöseri att inte använda oss av den i våra försök att påverka.

***

Vi vill klargöra att detta endast är Kärnans ställningstagande. Vad övriga supportrar gör är inget vi bestämmer över. Vi råder den enskilde HIF:aren att göra det som den finner vara bäst men skyler inte med att vi tror att ett mäktigt stöd och mer genomtänkta åtgärder är bäst – just på onsdag. Vi vill alla HIF och supporterkulturens bästa men har olika åsikter om hur man ska uppnå det. Ibland får det bara vara så och just en splittring i åsikter kan vara positiv, då det tyder på engagemang och passion.

Vi räknar inte med att alla kommer att vara nöjda med den här texten. Som bekant är det svårt att göra alla nöjda – speciellt i ett läge där åsikterna går isär så pass mycket. Vi kan bara försäkra er om att vårt val att inte ställa oss bakom en tystnad INTE kommer att innebära att vi kommer att passivt titta på och låta detta vara som det är utan att göra något större åt det.

Media är kontaktade – intresse finns hos dem. Möten kommer att hållas där framtiden kommer att diskuteras. Vi i Kärnan ska göra vårt för att de inte ska hända igen!

HIF:are SKA kunna gå på matcher en tid som passar dem bra och det SKA klubben ta hänsyn till! Det är inga om eller men där, det hoppas vi ni är på det klara med. Med de (ovan nämnda) förutsättningar som gäller kring just dena matchen tycker vi att det är den bästa vägen att gå. Stöd HIF!

// Styrelsen för supporterföreningen Kärnan

1 kommentar

  1. Att alltid stödja klubben HIF är självklart men man vill inte heller att den nuvarande klubbledningen börjar återgå till den icke-informativa kommunikationspolicy man hade under Sten-Inges tid.
    Därför tycker jag absolut man kan kräva från ledningen att när det gäller sådana här fans/supporter/publik-anknutna frågor (och inte sådana mer interna som vilket tvättmedel Sverker ska använda) så ska HIF-ledningen sträva efter att informera eller kontakta Kärnan och andra liknande organiserade supportergrupper som stödjer HIF!

    Sen en hel tyst halvlek är onekligen att ta i – bättre hade då varit en kvarts tystnad i stil med det som förekom flera ggr i fjor då det gällde SvFF:s agerande i supporterfrågor i stort, och också där kan man tillskriva mycket av de negativa reaktionerna hos allsvenska supportar till bristande information från SvFF:s sida, så JA: information, kommunikation och dialog är A & O i dessa sammanhang om allt vad gäller att stödja vår klubb ska gå i rätt riktning, men på onsdag bättre att vi som är där gör så mycket väsen vi kan så HIF-ledningen fattar vad ett ännu mer fyllt Olympia kan ställa till med i fråga om ljudvolym (inte riktigt som Slasks gröna vägg än…)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*