Digitalt årsmöte 16/3

HIF höll ett digitalt årsmöte under tisdagskvällen den 16/3. Som vanligt inga omvälvande punkter förutom när det kom till klubbens ståndpunkt avseende VAR

Mötet öppnades av ordföranden Kjell Jakobsson, som hälsade alla hjärtligt välkomna med ett kort positivt anförande, som andades hopp om en ljus framtid för HIF.

Robin Lundgren, ekonomiskt ansvarig, informerade om det ekonomiska läget för 2020. P g a pandemin har publikintäkterna minskat med ca 6 miljoner kr. Många har ändå köpt årskort.

Lönekostnaderna har ökat p g a dubbla löner för tränare och nyanställning i organisationen. Dock har intäkterna ökat på transfernettot med 11,5 miljoner.  tack vare försäljningen av Armin Gigovic. Totalt sett gjorde HIF en vinst på 1,5 milj i fjol, och har ett eget kapital på 3,6 miljoner kr.

Sen följde en spännande diskussion kring en motion om VAR. De som skrev motionen ville att HIF ska verka för att VAR inte införs i svensk elitfotboll, i alla sammanhang där detta diskuteras. Styrelsen ville avslå motionen, men fick ge sig, då en klar majoritet av medlemmarna röstade för att den skulle antas. Det var ett bra exempel på medlemsdemokrati.

Därefter fick den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag.Så den styrelse som har suttit sen det extra medlemsmötet blev nu stadgeenligt vald.

Kjell Jakobsson valdes som ordförande och avrundade mötet med ett positivt budskap. Han berättade bla att HIFunder hösten kommer att presentera en femårsplan. Vidare var han glad och stolt över att dam/flicksektionen är satt i sjön, och att det är många egna produkter i herrarnas seniortrupp.Det var ett möte som genomsyrades av optimism och framtidstro.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*