SEF – Supporterkulturen i svensk fotboll

Pressinformation.

Låt oss först konstatera att det finns grupperingar inom de som kallar sig supporters till svensk elitfotboll som vi inte vill se på våra matcher om de inte vill rätta in sig i den gemenskap som alla verkliga supporters vill vara del av.

Det är klart att varje klubb skall ha så många supporters som möjligt som ger sitt stöd till klubben i vått och torrt, på hemma- och bortamatcher, och bidrar till den stämning som skall vara runt våra arrangemang. Men det är helt oacceptabelt att en liten grupp skall förstöra för den stora allmänheten som vill gå på spännande arrangemang med en stämning som känns i hela kroppen och engagerar hela publiken. Som publik på ett stort arrangemang har alla rätt att känna sig säkra, både på själva matchen och på väg dit och hem.

Alla måste också ta sitt ansvar för att publika arrangemang i Sverige är trygga. Det är den normala åskådaren som måste vara normen och inte huliganerna. Vi har alla ett gemensamt ansvar att ta tillbaka våra sportevenemang från de som nu försöker ta över genom kriminella handlingar. Vi kommer inte att lyckas med detta om vi bara skyller på varandra. Och ingen kan på egen hand lösa problemen. Genom gemensamma insatster måste vi flytta över ansvaret för vad som händer på de som faktiskt utför de olagliga handlingarna och inte sätta klubbar, polis, förbund eller regeringen vid skampålen. Det är ju huliganerna som skall tvingas förklara varför de vägrar att uppföra sig som anständiga supporters och förstör för alla genuina fans. Även de genuina fansen måse ta sitt ansvar genom att ta avstånd för vad som nu håller på att hända. Bråkmakarna måste isoleras och pekas ut och de måste välja om de vill vara med i den genuina supporterkulturen som vi vill skall råda inom svensk idrott.

Inom Svensk Elitfotboll (SEF) har vi nyligen genomfört en framtidsutredning för att ta nya tag i utvecklingen av våra högsta fotbollsserier så att vi på nytt kan bli internationellt konkurrenskraftiga och förbättra verksamheten för våra fans och partners. Det är flera åtgärder som måste till för att vi skall lyckas och supporterfrågorna står högt på dagordningen. Vi har kommit överens om att vi skall angripa problemen från nya utgångspunkter för att kunna samla alla de goda krafter som finns i stället för att koncentrera all energi på de som vill förstöra. Vi skall inte bara föra kampen för trygga och spännande arrangemang på huliganernas arena. Det är de som skall tvingas att förklara varför de vill sabotera det alla andra försöker bygga upp. Deras dumheter är en avgörande faktor i att svensk klubbfotboll har förlorat mark i den internationella konkurrensen och de måste hållas ansvariga för detta. Alltför mycket energi och ekonomiska resurser går åt till säkerhetsåtgärder som annars skulle ha kunnat investeras i sportslig framgång, för närvarande minst 35 miljoner kronor per år. Huliganernas framfart orsakar stora hål i klubbarnas kassor och är ett av skälen till att vi inte kan konkurrera om de bästa spelarna.

Från Svensk Elitfotboll vill vi tydligt slå fast att hela fotbollen står enig i den här kampen. Förbundets företrädare, Lars-Åke Lagrell och Mikael Santoft, har vårt fulla stöd i sina åtgärder och förslag. Vi kan säkert göra mer tillsammans för att förbättra situationen för de sanna fotbollssupportrarna i Sverige men vi kan inte klara uppgiften på egen hand. Vi har ständiga diskussioner med företrädare för olika supportergrupper, vi har tagit upp en dialog med våra samarbetspartners som också vill vara med i arbetet att skapa bra arrangemang. Vi har ett väldigt nära samarbete med polisen. Men vi måste nu ta verkliga krafttag i diskussionerna med politiska företrädare och samhällets juridiska instanser. Det kan inte få vara så i en demokrati som vår att ytterlighetsgrupper skall sätta sig över de rättigheter som varje enskild medborgare har, nämligen att känna sig trygg var man än befinner sig.

Från Svensk Elitfotboll skall vi göra allt vi kan för att komma tillrätta med den utveckling vi har haft under senare tid. De enskilda klubbarna måste skärpa sina åtgäder så att ingen tvivlar på deras inställning och här vilar ansvaret tungt på de klubbar som har de största problemen. Vi är övertygade om att de kan mobilisera sina riktiga supportergrupper mot huligangrupperingarna och se till att dessa inte växer genom nyrekrytering. Klubbarna har ett strikt ansvar för sina arrangemang men behöver hjälp från alla goda krafter för att verkligen kunna ta sig an uppgiften med framgång.

 Vi upplever att det finns ett gott samarbete mellan klubbar och lokala polismyndigheter och att man också är överens om vad som måste göras för att förbättra situationen. Vi inom SEF och förbund måste ta vår del i ansvaret precis som samhällets olika organ och politiska instanser måste ta sitt och tydligt markera genom konkreta åtgärder att vi inte vill ha det som det är nu på vissa ställen kring våra idrottsevenemang. Det är bara huliganerna som tjänar på om vi skyller på varandra. Vi måste nu ta till väldigt tydliga metoder för att göra oss av med huliganproblematiken.

Bosse Johansson                                       Tommy Theorin
Ordförande i Svensk Elitfotboll          Generalsekreterare i Svensk Elitfotboll

För ytterligare kommentarer:
Bosse Johansson 0708-276666
Tommy Theorin 0705-831831

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*