Kärnan ställer in alla bortaresor tills vidare

Resestopp tills vidare tills en förändring har skett – här kommer bakgrunden! 

Med bakgrund av gårdagens uttalande om tills vidare inställda resor uppstod det en stor diskussion bland HIF-supportrar. Vissa ansåg att beslutet var ogenomtänkt och helt uppåt väggarna. Andra hävdade att kollektiv bestraffning för enskildas beteende är felaktigt. Man efterfrågade mer info, då den information som kom upplevdes som bristfällig.

Just därför vill vi göra en del klargöranden som förhoppningsvis ska bringa lite klarhet. Det är viktigt att folk förstår varför vi har agerat som vi gjort.

De senaste bortaresorna har en del större problem uppstått: Liege, GAIS, Norrköping och nu senast Åtvidaberg har alla haft problem av olika slag. Det har blivit lite för ofta för att vi ska kunna känna att vi tar vårt ansvar som researrangör och anordnar resor med klass och stil, där alla ska kunna trivas.

Följande har hänt:

– Bussvärdar har hotats vid flertalet tillfällen
– Personer har öppet brutit mot det reseledaren säger – trots tillsägelse!
– Det har rökts inne på toaletterna och även helt öppet i bussarna
– Det har förekommit våld vid enstaka tillfällen
– Personer har haft med sig starksprit på bussarna, inte velat lämna ifrån sig den vid uppmaning och blivit överdrivet fulla
– Regler har i allmänhet inte respekterats – inte ens när bussvärden uppmanat!
– Personer har blivit trakasserade

Vi vill understryka att sådant här beteende är TOTALT oacceptabelt – det kommer heller aldrig att accepteras! Så länge sådana här ordningsförseelser sker så pass ofta kommer vi inte att kunna anordna resor med gott samvete.

Allt detta har lett till att vi har fått kraftiga uppmaningar från bussbolaget – sker inte en förbättring av beteendet omgående kommer Kärnan inte längre att kunna anordna bortaresor längre – helt enkelt för att vi inte får. Vill vi att det ska vara så?

Vi har känt att det bästa vore en paus från researrangerandet tills vidare. Det här beslutet gäller tills mer information följer OCH en förändring kommer till stånd. Det vore helt enkelt oklokt av oss att anordna resor när så pass många brott mot reglerna vi satt upp mer och mer börjat bli en vana snarare än – som det varit tidigare – rena undantagsfall.

Vi har en förhoppning om att kunna arrangera resor även i fortsättningen – HIF behöver vårt stöd och det är fruktansvärt synd att många som sköter sig ska drabbas! Men nu har det ändå varit så många incidenter att vi måste ta en seriös diskussion med ALLA som reser/vill resa med oss. Det vore ansvarslöst av oss att låta detta fortsätta och det vore ansvarslöst att tolerera att enskilda personer trakasseras och får en allmänt obehaglig resa.

Det är knappast så att vi på något sätt vill ge HIF ett sämre stöd – tvärtom! Men för att förbättra resorna och få igång en diskussion där man rannsakar sig själv tror vi att en sådan här åtgärd är nödvändig. Man kan inte ta Kärnans resor för givna – de kräver mycket jobb både från oss och er och det jobbet ska vi förhoppningsvis kunna ta. Eller?

Vissa åtgärder är redan planerade, men då de inte helt utarbetats än nöjer vi oss med att FÖRSÄKRA er om att vi kommer att jobba för att hitta lösningar.

En viktig del i lösningsarbetet är självklart… NI, våra medresenärer. Alla måste vara medvetna om att ens eget beteende påverkar hur resorna går väldigt mycket. Därför kommer vi att bjuda in till ett möte och där vill vi att så många som möjligt med ett intresse av att Kärnan kan börja fixa resor igen dyker upp! Vi själva kan inte göra mycket mer än det vi redan gjort – vi behöver ERT engagemang! Vad kan vi göra för att vända detta? Det är denna diskussionen vi vill ha igång! Diskutera internt vad ni kan göra för att resorna ska fungera bättre! Vi behöver se konkreta förändringar innan vi kan återuppta verksamheten igen.

Även andra åtgärder kommer att vidtas, men dessa redogör vi för i ett senare skede. Information om mötet kommer då också. Mer info kommer!

Vi vill be personerna som drabbats negativt på resorna om ursäkt. Ingen ska behöva känna sig kränkt eller hotad på våra resor.

Det är dags att ta tag i det här och göra resorna till det bättre! Det här måste vändas och det är upp till allihopa!

Med vänlig hälsning
Styrelsen för supporterföreningen Kärnan

1 kommentar

  1. Har de som brutit mot reglerna blivit portade? Jag skulle tro att det är en mindre klack som återkommande uppför sig illa. Gör så för Allsvenskan blir roligare med bortaföljen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*