HIFs medlemsmöte: ”Ekonomin är lite skrynklig”

Det var med stort intresse jag bänkade mig i sportbaren på Olympia för kvällens  medlemsmöte med HIF.  Många frågor som jag ville ha svar på snurrade i skallen, och framförallt hoppades jag på en transparens och en öppen attityd från styrelsen gentemot oss medlemmar.

Det jag hade funderat mest på är hur klubben tänker agera med bengalbränningen, med klubbens ekonomi, och på hur man ska effektivisera organisationen med den anställda staben. Jag hade ju bl a läst i dagens HD att Mats Ola Schulze tyvärr inte kommer tillbaka, vilket innebär att klubben måste söka en ny klubbdirektör. Vidare kunde man läsa om klubbens ansträngda ekonomi. Man ser inte ut att kunna hålla den budget som presenterades på årsmötet i våras, då man kalkylerade med en förlust på 2,3 miljoner och ett eget kapital på 5,4 miljoner kronor. Nu är man helt beroende av nya inkomster i form av sponsring och publikintäkter för att i bästa fall klara budgeten.

Sen hade jag många frågetecken kring vem som har gjort vad och hur, när det gäller kontakterna med kommunen kring hyresavtalet och de misskötta inbetalningarna av hyran för Olympia.

Intresset för HIF är mycket stort vilket speglade av sig i en fullsatt sportbar, där mängder av medlemmar hade bänkat sig i kväll.

Ordförande Krister Azelius öppnade mötet som hade fyra huvudpunkter:

1. HIF idag och i morgon.

Här gjorde ordföranden en tydlig genomgång av det ekonomiska läget i dag. Han beskrev föreningens ekonomi som skrynklig, och att man fortfarande lider av degraderings-effekten.

Man gick in i Superettan säsongen 2017 med minskade intäkter gentemot säsongen 2016 på ca 18 miljoner kronor. Tre huvudfaktorer såsom uppsagda sponsoravtal, minskade intäkter från spelbolagen och hyressubventioner som löpte ut, bidrog till denna besvärliga ekonomiska situation. Det är ingen enkel ekvation att balansera upp en budget på ca 60 miljoner när intäkterna sjunker i så stor omfattning. Att publikintäkterna minskar och sponsorer försvinner när man ramlar ur Allsvenskan gör det inte lättare.

Men man jobbar hårt för att få ordning på ekonomin.  Tanken är att komma så nära budgetmålet som möjligt i år. Azelius berättar att man har tre inkomstkällor, biljettförsäljning plus inkomster från restaurangverksamheten,  centrala avtal från TV- och spelbolag samt sponsorer. Man har sparat in en hel del på kostnadssidan såsom löner i administrationen. Man räknar få halvt genomslag på besparingarna i år och helt genomslag 2019.

Publiksnittet i år ligger på 8240 personer vilket är drygt 3000 bättre än tvåan i serien, och en siffra som ligger i mitten av de Allsvenska publiksiffrorna. I samband med diskussionen om hur man kan få mer publik kom diskussionen om bengaler upp. Azelius tror på att dialog med de olika supportergrupperingarna är den bästa vägen att gå för att få bukt med problemet.

Olympia Invest är vilande för tillfället. Organisationen har fått in ca 12 av de 20 miljoner som var målsättningen.

Det tydliga målet är att gå upp i Allsvenskan i år och etablera sig i högsta serien. Intäkterna från centrala avtal ökar från 6 till 12 miljoner om man är i Allsvenskan. Med de nya avtalen med TV- och spelbolagen som börjar gälla fr o m 2020 kommer en Allsvensk plats att ge 24 miljoner i intäkter.

Vidare berättade Azelius att klubbdirektör Mats Ola Schultze inte återkommer i tjänst. Man kommer att gå ut med ett nytt konkurrensutsatt rekryteringsförfarande på tjänsten.

Relationen till kommunen berördes och beskrevs som god. Nu har man landat i en gemensam överenskommelse kring de ekonomiska mellanhavandena kring hyran på Olympia.

2. Info från valberedningen

Valberedningens ordförande Anneli Johansson berättade kort om valberedningens arbete.

Man har en enda arbetsuppgift som är att förbereda val av styrelse och revisorer till årsmötet. Det gör man i en mycket grundlig process där man intervjuer samtliga ledamöter, deltar på styrelsemöten och diskuterar lämplig kompetens på dessa, i den process som klubben är inne i.

3. Presentation av nya spelare

Sommarens nyförvärv Andreas Granqvist, Markus Holgersson, Rasmus Jönsson,

Wanderson do Carmo och Thiery Zahui presenterade sig och fick svara på några lättsamma frågor.

4. Info från HIF

Vikarierande klubbdirektör Helena Wennerström avslutade mötet med att informera om lite nyheter.

Man skickar ut en enkät till 1000 besökare efter varje match för att kunna utvärdera vad man kan förändra till det bättre. Man har en aktiv publikrekryteringsgrupp som för kontinuerliga diskussioner kring hur man kan öka intresset ännu mer och locka mer publik. Alla som vill kan maila in tankar kring detta till HIF.

Fr o m 2019 inför man ett nytt digitalt medlemskort. Man inför ett nytt kassasystem nu, då det har varit köer och problem med betalning i kioskerna. Nästa nummer av medlems-tidningen inspel kommer den 1/12.

2 kommentarer

  1. Hur kan ni acceptera maskerade människor på ett medlemsmöte? Detta är definitivt sista gången jag betalar min medlemsavgift.

  2. Tänkte det samma som Johan, men så titta jag lite extra det är fotoljusbilden som träffar dom i ansiktet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*