Fredrik Widjer ”Det är många före oss som gjort satsningar och man får ha respekt för att det är en utmaning”

Han är advokat till yrket och har fått en framträdande roll i samband med kontraktsskrivningar. AOH har träffat styrelsemedlemmen Fredrik Widjer för att höra mer om hans roll i klubben

Vad är din roll i styrelsen/klubben?

– Jag är advokat till yrket och mitt ansvarsområde är som sekreterare i styrelsen. Förenklat kan man säga att jag har ansvar för formalia i styrelsearbetet men jag deltar även i styrelsearbetet i övrigt. I egenskap av jurist är jag också en supportfunktion till föreningen i legala frågor som t.ex. vid kontraktsskrivande.

Hur kommer det sig att du sitter i HIFs styrelse? Kan du ta oss igenom den processen?

– Från mitt eget perspektiv är anledningen till att jag svarade ”ja” att jag verkligen gillar fotboll och HIF. Det är en väldigt bra kombination när man kan jobba med sitt intresse och göra det genom sin specialistkompetens. Jag fick frågan 2016 och det var en turbulent tid när delar av styrelsen hade lämnat och mitt namn kom upp när det behövdes en jurist.

Vad tror du är de viktigaste egenskaperna för att sitta i HIFs styrelse?

– Vi är en sammansättning av olika egenskaper och det är viktigt att styrelsen har olika kompetenser och att man täcker in olika aspekter. Man måste vara intresserad, öppen för att det går upp och ner och att kunna hugga i när det behövs. Man måste även ha ett kommersiellt intresse och förstås vara medveten om att det är en medlemstyrd organisation.

När jag intervjuade Krister Azelius, HIFs ordförande, sade han att du var den som skötte avtalsskrivandet med de nya spelarna? Hur tycker du den rollen är?

– Jag är inte med i att ”pin-pointa” vilka spelare som vår trupp som ska bestå av utan det är den sportsliga sidan. När man väl identifierat spelare och satt en ekonomisk ram kommer jag in och då samarbetar vi i gruppen där även Krister är med. Börjar ofta med att man involverade parter träffas och därefter blir det aktuellt med kontrakt och då är det jag som tar fram ett förslag och sen blir det då en förhandling. Dessa kan se relativt olika ut men vi har såklart en grund i hur ett avtal ska se ut.

Hur kan förhandlingarna se ut?

– Det är väldigt olika och är alltid en process. Finns alltid olika intressen som man måste synka ihop.

Vad ska man tänka på när man författar ett avtal? Det måste ju vara fördelaktig för båda parter.

– Vi har tidigt klargjort vad vår trupp får kosta och då har vi en ekonomisk ram för vad vi kan göra. Sen är det inte så att vi går in och säger att en spelare får kosta så och så mycket och en annan så och så mycket. En viktig fråga för oss är så klart att det inte blir för dyrt utan vi måste klara av kostnaden det innebär och sedan är det ju så att avtal löper över tid och då är en viktig del att man har kontroll över de ekonomiska villkoren och hur de påverkas av framtida händelser som t.ex. ett avancemang till allsvenskan.

Vilket nyförvärv, om man räknar bort ”Granen”, har du högst förväntningar på?

– En svår fråga tycker jag. Svårt som jurist och styrelseledamot svara på men får jag vara diplomatiskt tycker jag vi har lyckats väldigt bra med samtliga nyförvärv.

HIF har varit väldigt tydliga med sin målsättning, hur tycker du detta påverkar hur arbetet ser ut i klubben?

– Jag tycker det främsta och tydligaste är nyförvärvssidan då de i sig visar ju på satsningen och målsättningen. Det genomsyrar hela klubben och även intressenter runt om klubben. Jag tycker även att vi gör det på ett trovärdigt sätt men man får aldrig glömma att det är fotboll. Det är många före oss som gjort satsningar och man får ha respekt för att det är en utmaning.

Vad tror du om framtiden för HIF?

– Jag ser positivt på framtiden. Vi har ju haft under min tid, och innan dess, uppenbarligen väldigt tuffa år. Men jag tycker klubben och staden andas optimism och det är härifrån vi bygger och jag tycker vi har börjat den fasen på ett bra sätt. Verksamheten är så att det inte finns några garantier och mycket måste falla på plats men vi är medveten om detta och är optimistiska inför det.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*