Försvara medlemmarnas röst – bli medlem i HIF!

En längre tid har det pågått en debatt huruvida den s.k. 51-procentsspärren ska upphävas i Allsvenskan. Som det ser ut i nuläget är det RF, Riksidrottsförbundet, som beslutar om det. Specialförbunden – där fotbollen är ett av dem, ishockeyn ett annat, varje sport räknas som ett specialförbund – har inte möjligheten att tillåta den klubb som behagar det att bolagisera HELA verksamheten. Med andra ord kan ett bolag inte köpa upp mer än 49 procent av aktierna i en klubb – t.ex. HIF. Inte ännu.

Rösterna höjs dock för att specialförbunden ska få möjligheten att bestämma detta själv. Helt andra krav kommer då att ställas på medlemmarna att påverka sina klubbar i den riktning de finner vara bäst för klubben – besluten förflyttas kanske ner på förbundsnivå (fotbollen t.ex.) och då ser läget betydligt osäkrare ut. 

Dels finns möjligheten att de många mindre klubbarna i Sverige – som trots allt är i majoritet – röstar för att det ska vara upp till varje klubb att besluta om mer än 49 procent av en klubb ska kunna köpas upp. Dels kan, om RF beslutar att specialförbunden ska få bestämma över frågan, SvFF möjligen själva möjligen fatta beslut i frågan.

Därför är det av vikt – som sagt OAVSETT om vad man tycker i frågan – att ta ställning i frågan och göra sin röst hörd. Detta görs enklast genom att införskaffa ett medlemskap i klubben och göra sin röst hörd på olika sätt – främst på årsmötet, som vi KRAFTFULLT rekommenderar alla HIF:are att ta sig till.

Vad Kärnan tycker i denna fråga hymlar vi dock inte med. Vi ställer oss starkt emot möjligheten att öppna upp för upphävande av spärren. Spärren bevakar medlemmarnas intressen och ser till att den ideella andan – så fundamentalt viktig för sporten – inte kompromissas med. Det långsiktiga tänket som bland annat säkerställer en god ungdomsverksamhet som ger många ungdomar en meningsfull sysselsättning och framförallt ger HIF ett solitt framtidskapital och trygghet… Det tänket får inte tummas på! I en redan ytterst kommersialiserad fotboll, där publikgrupper i andra länder stängs ute, behövs knappast ännu ett steg i den riktningen.

Det finns dessutom tecken på att skadeverkningar i andra länder och medföljande återhållsamhet. Flera klubbar har skadats av styrandet av klubbar som i många fall kan liknas vid en slit-och-släng-verksamhet, där kortsiktigt tänk och vinstmaximering sätts före allt annat. Det vore då märkligt om Sverige, med denna utveckling i åtanke, skulle göra samma misstag när tecken på att ett upphävande inte bara enbart ger guld och grönar skogar finns.

Vem minns inte den fantastiska unga HIF-generation som var en starkt inverkande kraft till HIF:s fantastiska framgångssaga 2011? Vem minns inte Rasmus Jönsson, Markus Nilsson, Pär Hansson, Joel Ekstrand och många, många fler? Skulle någon, med handen på hjärtat, vilja ta risken att utvecklingen av sådana ”hjärtespelare” skulle försummas? Spelare som lojalt skriver på kontrakt för att ge klubben pengar, som har en fostran och identitet i klubben och som – i många fall – kommer hem till Sundets pärla efter framgångsrika utlandsår och sluter framgångscirkeln?

Tänk att inte kunna påverka denna frågan. Tänk att inte kunna påverka många andra frågor av intressse för klubben och dess supportrar! Det naturliga intresset och engagemanget dör inte ut. Man slutar knappast vara HIF:are! Det engagemanget bör tas tillvara på och INTE äventyras. Det sunda styret med kritiskt granskande ögon från vitt skilda perspektiv är oerhört berikande för en verksamhet – inte minst en delvis ideell sådan! Medlemmarna utgör en viktig kontrollerande kraft om har rätt att bevilja ansvarfrihet och kräva redovisning av hur klubben har skötts och ska skötas. Insyn av detta slaget försvåras vid ett upphävande för gemene man – helt andra krav på plånbok för eventuellt inflytande kommer att krävas.

Vad ska vi då göra åt detta? Att uttrycka domedagsprofetior är inte riktigt vår melodi. Vi tror istället på en stark organisation där supportrar tar ett gemensamt ansvar för att skydda klubbens intressen. Oavsett vad ni tycker i frågan är det en som kommer att aktualiseras och vara utrymme för debatt.

På förra årsmötet röstades en motion, som i korthet sa att HIF skulle verka mot ett upphävande av spärren på specielförbundsnivå, igenom. Det återstår nu att se vad som har skett under året på den fronten. Det återstår även att se vad som kommer att ske i framtiden – en framtid som ser oviss ut.

Därför – bli medlem i HIF och dyk upp på årsmötet! Ta ställning i en ytterst viktig fråga som snart kan påverka klubben på alla dess sätt. SFSU gör mycket, supporterföreningar är också delatkiga i frågan… Men utan ni enskilda medlemmar kan vi inte påverka mycket! Det är ni som tillsammans utgör en mycket stor massa, kapabel att påverka mycket mer än ni tror! Det är ni som är klubben och har möjlighet att vända den i den riktning ni bedömer vara bäst.

Men för att kunna göra detta krävs ett medlemskap och närvaro på möten. Tar ni den möjligheten bidrar ni aktivt till att forma klubben. Vi råder er att utnyttja föreningsdemokratin medan den ännu finns. Det egna engagemanget är livsviktigt!

Gör er röst hörd – bli medlem i HIF!

Styrelsen för supporterföreningen Kärnan

1 kommentar

  1. Väl talat – sista ordet är inte sagt men visst var det viktigt på senaste årsmötet att motionen togs upp och klubbades om än att det gnälldes hos många deltagare att det drog ut på tiden. Men en sådan här fråga som kan avgöra anrika medlemsbaserade klubbars framtid är allt för betydelsefullt för att nonchaleras som “tidskrävande” och “omständigt” var ord som lever kvar från mötet…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*