Fd Allsvensk spelare en av valberedningens förslag till ny styrelsemedlem

Den förre Allsvenska spelaren, Stavros Papadopoulos, är en av tre som föreslås ta plats i styrelsen Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån / kod LT / 35182

En fd Allsvensk spelare lämnar styrelsen men en annan föreslås ta klivet in. Idag kom valberedningens förslag på den styrelse som, framöver, förväntas lotsa HIF vidare på den inslagna resan

Valberedningen följer styrelsens och klubbens arbete löpande och kan konstatera att arbetet gått i rätt riktning under 2019. HIF har fortsatt allsvenskt kontrakt, den nya klubbledningen är etablerad och klubbens ekonomi är under kontroll och har utvecklats enligt förväntan.
Inför kommande säsong ställs som alltid höga krav på de sportsliga resultaten, men också framsteg inom en rad centrala framtidsfrågor. Det gäller bland annat etablering av dam/flickfotboll, bredare/djupare hållbarhetsarbete och att skapa en än mer positiv publik- och läktarmiljö.

2020 års styrelse behöver bestå av en kombination av kontinuitet från det som fungerat väl under senare år och förnyelse med ny kompetens och erfarenhet. HIF måste fortsätta det arbete som nu rör sig i rätt riktning och samtidigt öka tempot och ta tag i avgörande frågor för klubbens framtida utveckling.

Krister Azelius föreslås för omval som klubbens ordförande Foto: Johan Lilja

Mot den bakgrunden är valberedningens förslag till ny styrelse för HIF 2020 följande:

Valberedningen föreslår omval av Krister Azelius som ordförande för ett år samt av Lottie Svedenstedt som ledamot. Anders Svensson, Hans Nelson, Stephan Carlquist och Markus Bergdahl är valda till 2021 och kvarstår i styrelsen. Magnus Ericsson och Oscar Rönningberg har avsagt sig omval. Vi tackar Magnus och Oscar för värdefulla insatser för föreningen.

Valberedningen föreslår följande förslag till tre nya ledamöter:

Kim Olsson är idag VD på NSR AB och har lång erfarenhet av frågor kopplade till hållbarhet. Kim har alltid varit en stark HIF-supporter och är ofta på Olympia tillsammans med sin familj för att se HIF spela. Ett brett engagemang i staden och ett starkt nätverk i Helsingborg kommer vara ett viktigt tillskott, inte minst i det fortsatta arbetet med att utveckla Olympia som en mötesplats för alla som älskar fotboll.

Emma Håkansson är egen företagare och har arbetat med destinationsutveckling och marknadsföring av Helsingborg i många år. HIF och Olympia ligger henne varmt om hjärtat och med gedigen kompetens kring varumärkesfrågor, evenemang, PR och partners kommer Emma att tillföra både nya perspektiv och ny energi till styrelsearbetet.

Stavros Papadopoulos har spelat Allsvensk fotboll i Östers IF under 90-talet och har varit både sportchef och styrelseledamot i Ängelholms FF. Stavros är civilekonom med erfarenhet av ekonomi, logistik, HR och företagsledning och arbetar som CFO på Melittas Nordenkontor i Helsingborg. Stavros tillför en elitfotbollserfarenhet ur såväl ett spelar- som ledarperspektiv och kommer vara värdefull i utvecklingen av HIFs relationer med övriga klubbar i regionen. Det finns en stor potential i ett starkare samarbete och därmed för att skapa ett större värde för både HIF och andra klubbar.

Styrelseförslaget 2020 har då följande sammansättning:
Krister Azelius, Ordförande återval 1 års mandat som går ut 2021
Lottie Svedenstedt, återval 2 års mandat som går ut 2022
Kim Olsson, nyval 2 års mandat som går ut 2022
Emma Håkansson, nyval 2 års mandat som går ut 2022
Stavros Papadopoulos, nyval 2 års mandat som går ut 2022
Anders Svensson, befintligt mandat som går ut 2021
Hans Nelson, befintligt mandat som går ut 2021
Stephan Carlquist, befintligt mandat som går ut 2021
Markus Bergdahl, befintligt mandat som går ut 2021

Valberedningens förslag till omval av revisorer vid Helsingborgs IF årsmöte 2020:
Anders Johansson, Revisor
Per Lövgren, Revisor
Bengt Ekenberg, Revisorssuppleant
Katarina Ljungqvist, Revisorssuppleant

Valberedningen förslag speglar den kompetens och erfarenhet som vi bedömer att HIFs styrelse behöver under kommande verksamhetsår.

Valberedningens arbete är förankrat hos medlemmarna, med sponsorer, Helsingborgs Stad och övriga intressenter, såsom Kärnan, Vännerna och gruppen HIF:arna (fd A-lagsspelare). I slutändan är det årsmötet som väljer styrelse och revisorer.

– Från valberedningen är vi glada över att tillföra tre starka rekryteringar/förslag till nya ledamöter för att säkerställa klubbens vidare resa. Vi är övertygade om att de tre nya förslag till ledamöter kommer att tillföra ny energi, nödvändig ny kompetens och erfarenhet till styrelsen. Därför väljer vi också att tillfälligt utöka styrelsen med en ledamot, säger Annelie Johansson, valberedningens ordförande.

HIFs årsmöte går av stapeln den 5 Mars kl 18.30 på Konserthuset i Helsingborg

AOH drivs, i stor utsträckning, på ideéll basis. Vill du ge oss en applåd kan du swisha en slant till 0703890866. Tack!

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*