“Elitfotbollen och myndigheterna kan jobba tillsammans för en lösning som möjliggör spel med publik redan från säsongsstart”

180802 Översiktsbild över Olympia från läktarplats under fotbollsmatchen i Superettan mellan Helsingborg och Norrby den 2 augusti 2018 in Helsingborg. Photo: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN / Kod LT

Svensk Elitfotboll presenterar en öppningsplan som skildrar hur den svenska elitfotbollen utifrån rådande smittläge successivt, och i dialog med myndigheterna, ska kunna välkomna publiken tillbaka till arenorna

– Vi är experter på att arrangera evenemang med publik. Nu söker vi myndigheternas expertis i smittskyddsfrågor. Elitfotbollen och myndigheterna kan jobba tillsammans för en lösning som möjliggör spel med publik redan från säsongsstart, säger Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Hela säsongen 2020, sånär som på fyra matcher, spelades under den så kallade Fas 3 i Svensk Elitfotbolls protokoll för genomförande av match, det vill säga utan publik. Säsongen 2021 sparkar igång helgen 10-11 april och i takt med att fler svenskar blir vaccinerade och smittspridningen i landet minskar så finns förhoppningar om att välkomna publiken tillbaka till arenorna.

Regeringen öppnade nyligen upp för publik på arenorna genom en anpassad lagstiftning utifrån evenemangets typ. Ärendet är ute på remiss just nu. Med det taget i beaktning, samt utifrån det faktum att Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll bjudit in Folkhälsomyndigheten till ett möte, så har Svensk Elitfotboll tagit fram en öppningsplan för att tydligt visa myndigheterna att elitfotbollen redan nu har en plan för att välkomna publiken tillbaka på ett tryggt och säkert sätt.

Baserat på ovanstående uppgifter och det faktum att exempelvis 300 personer inne på en arena som har ett maxtak på 50 000 personer jämfört med en arena som rymmer 5000 personer slår väldigt olika så tycker Svensk Elitfotboll att regeringen bör frångå maxtaket och istället tillåta ett publiktak som utgår från en procentsats av arenans totala kapacitet, kombinerat med en bedömning av de åtgärder arrangören kan vidta för att säkra evenemanget.

Innehållet i öppningsplanen utgår från följande tre grundbultar:

1. Myndigheternas vid varje tillfälle gällande rekommendationer

2. Att vi har en modell som är skalbar – Alla klubbar kan använda och anpassa sig till modellen utifrån sina förutsättningar

3. De framgångsrika protokoll som vi arbetat efter under hela 2020.

Foto: Johan Lilja

Fas 4 i Svensk Elitfotbolls protokoll för genomförande av match – spel med begränsat publikantal – har adderats med en matris i tre så kallade skyddsnivåer som var och en fungerar som riktlinjer och en mall för klubbarna att anpassa sina verksamheter i.

På den första, och högsta, nivån – Skyddsnivå A – så bedömer Svensk Elitfotboll att 15% av arenans totala sittplatskapacitet är mer lämpligt att utgå från, i stället för att resonera kring till exempel ”en person per 10 kvadratmeter” som bygger på flöden. På elitfotbollens fotbollsarenor finns sittplatser – alla utomhus – och då passar social distansering med avstånd till närmsta person bättre.

I första skedet kommer endast sittande publik att vara tillåtet, först på Skyddsnivå C släpps bortaresande och ståplatspublik tillbaka in på arenan. Skulle smittläget och myndigheternas riktlinjer tillåta resande i större utsträckning samt access till ståplats, till exempel om vaccinationsintyg accepteras för detta, innan Skyddsnivå C så är det justerbart även på andra nivåer.

Skulle smittläget i Sverige öka under pågående process så backar elitfotbollen de steg på trappan som är nödvändiga.

Källa: Svensk Elitfotboll

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*