Velander med halvtids-snack

Foto: Bjarki Tordarson

Kommentera