Olympia i förändring

Helsingborgarna har under flera år varit bortskämda med att ha Sveriges bästa och vackraste arena, men medan utvecklingen på andra håll i landet har gått framåt tycks man i Helsingborg ha fastnat med spaden i jorden. Under senare tid så har det figurerat tre olika intressanta förslag:

                        

För en tid sedan gavs jag möjligheten att träffa Martin Björklund, en av initiativtagarna bakom det förslag som tycks ha fått mest uppskattning bland supportrarna. Martin, tillsammans med Niklas Holm och Viktor Pettersson valde Olympia som sitt examensprojekt under sin byggnadsingenjörs utbildning. I samråd med klubben försökte man finna en lämplig lösning på hur man bäst skulle kunna modernisera Olympia.

Videopresentation:

Vidare i ämnet tog jag idag tillfället i akt och träffade HIF:s Paul Myllenberg för att försöka bringa lite klarhet i hur situationen ser ut i nuläget. Det framkom då att förslaget från 2006 ej längre tycks vara aktuellt, med undantag av lägenhetskomplexet som fortfarande tycks vara en intressant faktor, inte minst då ur ett finansiellt perspektiv. Med anledning av rådande finanskris bör man ändå ta i beaktning möjligheterna till att finna en sådan aktör som är villig att göra den typen av investering.

Från klubben har man haft väldigt tydliga mål med vad man vill ha genomfört i samband med en eventuell ombyggnad. Administrationsmässigt är man idag trångbebodda, inte heller upplevs arenans övriga utrymmen som erbjuds till media, sponsorer, funktionärer och publik tillräckliga. Man har en förhoppning om att kunna erbjuda samtliga besökare en härlig stämning, god komfort, samt effektiv, bra och snabb service.

Trots att de båda olika förslagen har goda inslag, tycks man ändå ligga en bit från dithän man i slutändan vill komma. Som en liten jämförelse ges man genom förslag 2 en större publikkapacitet med ihopbyggda läktarsektioner, vilket ur ett estetiskt och stämningsmässigt perspektiv är positivt. Å andra sidan upplevs förslaget ha en del brister när det kommer till detaljerad inredning , samt erbjuder ett betydligt färre antal loger.

Man ställer sig positiv till vidare förslag i arenadebatten och frågan kommer att aktualiseras vidare i sommar när man träffar representanter från kommunen. Just nu är det bråda dagar på Olympia, förutom allsvenskan stundar ju inom kort ett extrainsatt årsmöte, samt U21-EM i sommar.

Tack till Paul och Martin för att de tog sig tid att svara på våra frågor.
Vi ser fram emot att ta del av dina åsikter i ämnet och ber om att få återkomma vidare i ärendet.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*