HIFs styrelse “Vi har fullt förtroende för Joel och hans arbete”

Krister Azelius Foto: Johan Lilja

HIF:s styrelse tar påståendena i artikeln rörande klubbdirektör Joel Sandborgs ledarskap som publicerats i Helsingborgs Dagblad idag på största allvar. Vi har sedan en vecka tillbaka haft kännedom om artikeln, fört interna samtal och kommer, precis som förra året, att genomföra en medarbetarundersökning. Utifrån vårt arbete delar vi inte den bild som målats upp i artikeln.

Uppdraget som HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg fått från oss är och har varit att förändra verksamheten för att uppnå goda resultat såväl på som utanför fotbollsplanen. Detta innebär att man som ledare många gånger tvingas ta tuffa och obekväma beslut då kraven på föreningen och alla dess anställda ökar för att upprätthålla god allsvensk standard på alla plan.

Klubbledningen har inte fått några indikationer från varken HR eller facket om att det skulle råda dålig arbetsmiljö på sportkontoret eller någon annan del av organisationen. Man har dock beslutat att, precis som förra året, genomföra en medarbetarundersökning. Resultatet av den kommer nu, som då, läggas till grund för en utvärdering.

Vi i styrelsen verkar och rör oss på sportkontoret varje vecka och vi upplever inte att det finns stöd för påståendena mot vår klubbdirektör. Inte heller HIF:s HR-ansvariga eller den större delen av medarbetarna delar den uppfattning som skildras. Styrelsen har sedan en vecka tillbaka haft kännedom om artikeln och hunnit ha styrelsemöten, möten med klubbledningen samt kontakt med såväl flera anställda som HIF:s HR-ansvariga. Utifrån dessa samtal delar vi inte bilden som målats upp i artikeln. Varken HR eller någon annan medarbetare som uttrycker sitt stöd för Joel Sandborg har fått komma till tals och känner inte alls igen arbetsmiljön så som den beskrivs.

Hela organisationen har arbetat hårt tillsammans under året för att vända en tuff situation. I jämförelse med tidpunkten för anställningen av Joel Sandborg har klubbledningen, tillsammans med övrig organisation, redan lagt en grund för en mer hållbar ekonomi 2019. Exempelvis har personalkostnaderna sänkts kraftigt trots stora omställningar.

– Vi har under den senaste veckan genomfört ett gediget arbete för att kartlägga och undersöka om HR eller majoriteten av våra anställda delar bilden som målats upp. Samtalen har stärkt vår uppfattning och vi känner oss trygga i vårt stöd till klubbdirektören, säger styrelseordförande Krister Azelius.

Vi verkar för en god arbetsmiljö och finner det beklagligt om det finns anställda som upplever motsatsen men står bakom de beslut som behöver fattas och det arbete som behöver utföras från klubbledningen för att Helsingborgs IF ska bli en en sportsligt, ekonomiskt och socialt hållbar förening.

Styrelsen vill betona att vi har fullt förtroende för Joel och hans arbete.

Styrelsen i Helsingborgs IF

Källa: HIF.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*