Azelius ”Vi har inte gjort en enda kreativ lösning”

Krister Azelius Foto: Johan Lilja

HIFs ordförande, Krister Azelius, ställde på söndagseftermiddagen upp i en 90 minuter lång frågestund på Svenska Fans forum. Något som gav supportrarna att få ett förtydlingarna i en hel del frågor

Azelius om Alexander Farnerud och det faktum att transferfönstret stängde igår

-Det gick väldigt fort när Alexanders representant kontaktade oss. Vi hade en bild av det inte skulle gå att få honom spelklar till hösten om vi inte löste det innan lördag natt. En så snabblösning var aldrig aktuell, varken från ett shade- eller finansiellt perspektiv. Han kan dock vara intressant för framtiden. Motsvarande gällde för grabben från Sierra Leone.

Azelius om de utgående spelarkontrakten

-Fotbollsgruppen kommer såklart att gå igång med planeringen nu – alla spelare kommer att analyseras. Fotbollsgruppen funkar väldigt bra enligt min mening.

Azelius om hyrestvisten med kommunen

– I korthet är det så att kommunen har en hyresfordran. HIF har haft abonnemangen för el, värme etc och en del andra avräkningsposter som ska betalas av kommunen. Dessutom för vi en diskussion om investeringar som HIF tidigare gjort i arenan (när man hyrde hela) och som nu ska tas över till bokfört värde av kommunen.

Hyresavtalet är klart, men vår avräkning (fordran) är under diskussion. Klimatet i den diskussionen är mycket bättre än vad som antytts i media.

Azelius om det egna kapitalet

– Eget kapital är ju en fråga för balansdagen i första hand och vi har ingen månadsrapport klar för juli ännu. Bedömningen när att det har gått ner under året, men att det alltjämt är positivt.

I grunden är det degraderingen och med efterföljande åtstramningar som har varit problemet. Mer om detta på medlemsmötet i September

Azelius om några av sommarvärvningarna

Holgersson: – Ett “Micke Dahlberg upplägg”. Holger kommer att jobba deltid vid sidan om, men det kommer inte att påverka hans insatser för HIF.

Wanderson: – Vi hoppas på Wanderson till Landskrona-matchen och tror nog att det kan gå. Besked inom kort väntas.

Azelius om kritiken mot den höga snittåldern på nyförvärven

– Det här är en bra fråga som jag själv har ställt till fotbollsfolket. Ni måste tro på mig när jag säger att det inte är jag eller styrelsen som fattar beslut om de enskilda spelarna. Det viktiga svar jag fått från fotbollsgänget är att vi måste klara oss kvar med hjälp av rutin, men detta måste som jag ser det också ske utan att de unga spelarna trängst. Knepig balansgång, men jag tror att såväl fotbollsgruppen och ledarna som de äldre spelarna kommer att säkra den utvecklingen.

Azelius om relationen till Helsingborgs Dagblad

– Jag tycker att relationen med HD är bra, mycket bra. Det är lätt att tycka att det är frostigt när man får tugga i sig artiklarna om kommunens hyresfordran, men vi måste visa stor respekt för att HD kritiskt granskar oss. Vi ska vara glada för det och det intresse det skapar. Normalt anser jag att HD återger citat korrekt och för det mesta också levererar artiklar med en korrekt kontext. Relationen med HD är viktig, nästan lika viktig som relationen med staden.

Azelius om “de kreativa ekonomiska lösningarna”

– Vi har inte gjort en enda “kreativ” lösning. Nyförvärven är betalade med externa pengar och ingen av finansiärerna har någon rätt i enskild spelare eller i truppen. Låt mig kalla det “hjärtepengar”. Inget skumt här alltså.

Vad avser “lösningarna” så rör det sig om tre olika personer. Förhoppningen är att vi ska kunna samarbeta i framtid också, men det återstår att se. Skälen för att vara anonym är personliga. Jag vet inte varför.

Azelius om sponsorintäkter och publiksnitt

– Har sett lite skrynkligt ut på sponsorsidan, men vi upplever en “vill-vara-med” attityd nu som vi försöker omsätta i pengar. Trycket känns fantastiskt. Publikmässigt ser det bra och kan ni hjälpa oss till slutsålt varje match resten av året så skulle ekonomin återhämtas rejält 🙂

Azelius om kontinuitet och förtroendet för den nuvarande tränarkonstellationen

– I grunden tror jag på kontinuitet och långsiktighet så länge det funkar. Förändringar kan behövas ibland, men de måste alltid vara genomtänkta. Det är lätt att skylla på ledarna när det går dåligt, men först måst man då titta på om de har fått tillräckliga förutsättningar.

Förtroendet är obrutet. Det är klart det är påfrestande för alla (er, oss och ledarna) när det går trögt. Min förhoppning är alltid att inte behöva bryta kontrakt i förväg och någon sådan känsla har jag inte med P-O eller Crisse eller övriga. Långsiktigt idogt arbete ska ta oss till AS.

Detta var bara några av de frågor som dök upp men via denna länken kan ni läsa frågestunden i sin helhet

Källa: HIF E-zine på Svenska Fans

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*