Allt handlar om tajming…

Utan att förringa det exemplariska, och nyttiga, grävande som HD gjort avseende HIFs anträngda ekonomi och skulder så kan man kanske fundera lite på varför detta slås upp som en nyhet några dagar innan klubbens mest publikdragande match sedan 2011? Inte minst då klubben själv informerade sina medlemmar om den ansträngda ekonomin och organisationsförändringar redan för en knapp månad sedan…

Missförstå nu inte mig. Det är, under inga omständigheter, ok för klubben att släpa med inbetalningar på det sätt som man uppenbarligen gjort. Det är tragiskt och självklart hade man önskat att den nuvarande styrelsen tagit lärdom av tidigare säsongers ekonomiska tragedier och försökt undvika att sätta klubben i denna pinsamma sits. Sen är det kanske egentligen fel att använda uttrycket ”försöka undvika” för jag är rätt övertygad om att Azelius och gänget gjort allt för att förhindra situationen som nu, uppenbarligen, uppstått. Samtidigt skall man ha klart för sig att det var vi medlemmar, som vid årsmötet, gav ett ok på den budget som ligger till grund för 2018. Den budget som visade att klubben räknade med att gå back 2,3 miljoner kronor under innevarande säsong. Så att tala om att det saknas transparens från HIFs sida är kanske inte helt ok.

I HD uttalar sig dessutom både Azelius, och kommunens representant, om att man har en samsyn på att där finns pengar att inkräva från HIFs sida. Vad man däremot inte är överens om är storleken på kravet samt på vilket sätt HIF hanterat den uppkomna situationen. I min värld så borde HIF, som är brukligt i dessa frågor, ha deponerat den överenskomna hyran hos Länsstyrelsen till dess att ärendet är avklarat och den faktiska summan kunnat avräknats. Självklart har HIF valt den enkla vägen. Troligtvis av den anledning att man inte haft några pengar att deponera. Allas förhoppning är givetvis att de inplanerade mötet (under Augusti månad) skall bringa klarhet i den uppkomna situationen och att HIF, och kommunen, kan göra upp och lägga skulden till handlingarna.

Vad man däremot kan fundera över är kanske HDs tajming i avslöjandet. Eller egentligen är det kanske inte direkt ett avslöjande då HIF, redan den 3 Juli, kommunicerade ut att man pga en hårt ansträngd ekonomi gjorde omstruktureringar i organisationen samt att man var tvungen att välja bort en del aktiviteter kopplade till matcharrangemanget. I det här fallet så var det Nic och Ola som fick kasta in handuken tidigare än planerat…

Med andra ord är detta en nyhet som har varit känt, för medlemmarna , under en dryg månad men ändå skall tidningen slå på stora trumman några få dagar innan klubbens, publikmässigt, största match under hela säsongen. Självklart förstår jag nyhetsvärdet i det hela men hade det inte varit bättre att man informerat sina läsare om den uppkomna situationen i samma veva som HIF valde att informera sina medlemmar? Att sen HD publicerar uppgifterna är helt i sin ordning för det anser jag vara en av deras viktigaste uppgifter dvs att granska de aktuella händelser som uppkommer i tidningen upptagningsområde

Saxat från HIFs medlemsutskick som gjordes den 3 Juli

Ekonomi

Det ekonomiska läget är fortfarande ansträngt och vi jobbar hårt för att både minska kostnaderna och öka intäkterna. Detta har bland annat lett till ett par förändringar på sportkontoret där bla ekonomichef, Mikael Lundborg, lämnat sedan tidigare. Styrelseledamoten Rolf Holmgren har tagit på sig mycket arbete kring ekonomin och tillfälligt ersatt Mikael som ekonomichef. Dessutom har Marcus Schössow lämnat. Vi tackar honom för hans arbete under dessa 1,5 åren och är glada över att han redan hittat en ny arbetsplats. Midhat Kuduzovic har blivit fast anställd och sköter kommunikationen och kontakten med media ensam. Han har varit hos oss på olika sätt sedan januari 2016 och jag är mycket glad över att han blir kvar i klubben. ”Midde” kommer dessutom att stötta våra säljare på sponsorsidan off season.

Även på matchevenemangsbiten har förändringar gjorts då Ola Selmén och Nic Schröder inte längre kommer att vara på plats och underhålla publiken innan matcherna. Vem vet kanske vi tar upp detta då vi är tillbaka i Allsvenskan igen? Vi vet att det var mycket uppskattat av unga som gamla HIF:are på Olympia.

Självklart är det ingen önskvärd sits som HIF åter satt sig i men sett till spelprogram och de förstärkningar som gjort i spelatruppen så bör ju det mesta tyda på att klubben, vid årets slut, styrt upp det ekonomiska läget och förhoppningsvis kan börja fokusera på spel i Allsvenskan 2019. En serie som skapar betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än de klubben har i den nuvarande serien…

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*