Historien om Skånes Stolthet – Helsingborgs Idrottsförening bildas

170810 Publik under fotbollsmatchen i Superettan mellan Helsingborg och Åtvidaberg den 10 augusti 2017 i Helsingborg. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN / kod LT / 35348

Fotbollen fick rejält fotfäste i Helsingborg i början av 1900-talet. Klubbar bildades på löpande band men två föreningar, Svithiod och Stattena, valde att ta det hela ett steg längre…

I vår värld är 1907 ett gyllene år i HIFs historia. Men visste ni att Helsingborgs Idrottsförening kan räkna sina anor så långt tillbaka som till år 1901. En av två klubbar på dess stamträd, Stattena Idrottsförening, växte då fram under namnet Svea.

“När jag efter lördagsdansen följde min nuvarande fru Alva hem, så stötte jag ofta samman med Georg Bengtsson som hade sin fästmö Emma i samma fastighet. Resonemanget kom givetvis ofta in på vår kära fotboll och en dag kläcktes idén att slå samman Svithiod, min klubb, och Stattena IF, alltså den förening Georg tillhörde.” Tage Johansson, grundare av Helsingborgs IF

SVEA

Efter friidrottstävlingar på Olympia under sommaren 1901 spelades en fotbollsmatch mellan två lag från Kamraterna. Några närvarande “stattenapojkar” tyckte spelet var så trevligt, att de gick direkt hem och startade en fotbollsklubb. Klubben fick namnet Svea. En grusgrav gav möjligheter till träning. Platsen utnyttjades emellertid också som allmän lekplats, och det krävdes mycket arbete för att hålla den ren och snygg. Men att detta sköttes såg Georg Bengtsson, den nya klubbens initiativtagare och sammanhållande kraft, till. Den som inte var beredd att hjälpa till att hålla rent fick inte heller spela boll

År 1905 drabbades dock klubben av ett hårt slag. Grusgravens ägare menade att marken kunde utnyttjas bättre än till fotbollsplan. Någon ny mark fanns inte tillgänglig och klubben tvingades lägga ner sin verksamhet. De flesta av spelarna gick över till konkurrenten Göta, där sju av dem blev ordinarie i A-laget. Endast en – Edvin Wittgren – fann vägen till den arge antagonisten Svithiod. Stattenapojkarna längtade dock tillbaka till den egna föreningen och släppte aldrig tanken att ta upp den igen. 1906 var de åter samlade sedan en ny träningsplats ställts till förfogande vid Ringstorp. Samtidigt hade man fått möjlighet att, tillsammans med Kamraterna, Göta och Svithiod, använda sig av Olympia för tävlingar. I samband med att man åter satte igång verksamheten valde man dock inte att återgå till ursprungsnamnet utan kom överens om ett nytt namn för att markera en nya start. Det nya namnet blev Stattena Idrottsförening (Nuvarande Stattena IF bildades först 1922)

SVITHIOD

År 1904 drabbades de båda klubbar, som senare skulle förenas till Helsingborgs Idrottsförening, för första gången samman på fotbollsplanen. Då mötte Svea Svithiod i ett tight möte som efter bra och spännande spel slutade oavgjort, 1-1.

Svithiod var en något yngre klubb än motståndarna Svea. Den bildades den 28 juli 1903. Redan det första protokollet från denna klubb vittnar om ambitiösa och bestämda målsättningar att göra Svithiod till en långsiktig och stabil organisation. Förutom fotbollen, där Svithiod snart blev en av stadens främsta klubbar, valde man även att fokusera på gymnastik och friidrott. Dessutom valde man även ansluta sig till en sammanslutning för vintersport. Drygt sex månader efter bildandet beslöt klubben hyra Olympia mot en avgift om 90 kronor. Vid samma tillfälle klubbades också beslutet att försöka få en lokal, för styrelsesammanträde,  på kafé Temperance. År 1905 anslöt sig Svithiod till den skånska distriktsorganisationen för fotboll och erbjöds omgående en plats i Distriktsmästerskapen

En stabil ekonomi var viktig för klubben vars inträdesavgift låg på en krona med en löpande avgift på 25 öre i veckan. Man höll efter medlemmar som slarvade med betalningen och mätte bla ut dubbel avgift för varje försummad betalningstermin. Hände detta vid upprepade tillfälle så kunde det leda till att man blev utesluten. Då klubben var relativt ny så behövdes det, initialt, investeras i   inköp av idrottsredskap, anskaffning av tävlingspriser, hjälp åt medlemmar vilkas utrustningar försvunnit osv. Man kunde även använda pengar till att hjälpa medlemmar som blivit arbetslösa, och därmed befriats från att betala avgiften, eller som stöd till aktiva som skadats vid klubbens träningar eller tävlingar. Allt detta bekostades av de övriga medlemmarna i form av extradebiteringar. Det är imponerande att föreningsstyrelse, redan 1905, diskuterade frågan om sjukhjälp och sjukfond samt hur man beslöt att, veckovis, överföra fem kronor från klubbkassan för sjukhjälp samt att, till skadad spelare, betala ut 40 öre om dagen i ersättning.

Sammanslagning

Stattena Idrottsförening drabbades ännu en gång av plansvårigheter, och Svithiod tvingades, för att dess inträdesansökan till Riksidrottsförbundet skulle kunna godkännas, döpa om klubben. Det var frågor, och problem, som dessa som fick två ynglingar att börja tänka i andra banor. Rent allmänt lekte man nog på flera håll med möjligheten att göra stadens fotboll konkurrenskraftig utåt genom att slå samman två eller flera klubbar. Men ingen hade ännu tagit det steg som Tage Johansson och Georg Bengtsson valde att göra 1907

Tage Johansson var en av Svithiods mest entusiastiske företrädare. Det var också han som skulle bli  HIF:s blivande sekreterare och vice ordförande. Hos Stattena IF företräddes idén, på en sammanslagning, främst av en yngling, som skulle bli HIF:s förste store högerytter. Han hette Georg Bengtsson.

Vid ett möte, i förrummet till en danslokal i OD Krooksgatan, beslöt Stattena IF, med 14 röster mot två, att föreslå en sammanslagning av de båda klubbarna. De båda, som röstade emot förslaget, hade en motivering för sitt ställningstagande, som var typisk för den tidens stattenapojkar. De ville inte spela tillsammans med “knoddarna” i Svithiod.

I protokollet från Svithiods sammanträde den 17 maj 1907 heter det i tredje paragrafen:

»Efter en skrivelse från Stattena Idrottsförening om sammanslagning av de båda föreningarna. Frågan upptogs för behandling och överlämnades till styrelsen på Tage Johanssons förslag.«

Resultatet av styrelsens behandling av ärendet blev att man kallade till ett gemensamt sammanträde mellan Svithiod och Stattena IF. Att detta handlade om en ren formalitet, och att man redan kommit långt i sina tankar, visar motiveringen för sammankomsten. Man samlades helt enkelt för att konstituera en ny förening. Efter godkännande av ett utkast till nya stadgar, och konstaterande av att en ändring av Svithiods klubbnamn var nödvändig, var man redo för sammanträdandets viktigaste punkt. Det återges i protokollets sjätte paragraf:

»Beslutades enhälligt, att båda föreningarna skulle uppgå i en förening under namn av Helsingborgs Idrottsförening.«

Det var den 2 juni, som klubben bildades. Redan den fjärde i samma månad hölls ett nytt möte för slutgiltigt fastställande av stadgarna.

En ny förening hade bildats, och HIF trädde för första gången fram på den helsingborgska idrottshistoriens karta

Georg Bengtsson, eller “Jojja” som han kallades, föddes i Helsingborg 1888. Efter att han varit med att grunda Helsingborgs IF så spenderade han ett antal säsonger som spelare i klubben. 1925 valde dock Jojja att emigrera till Australien och det har nu gått snart 100 år sedan Georg reste och ingen finns nu kvar som minns honom, även generationen efter honom är nu borta, och nästa står på tur. Hans släktingar var hela livet övertygad om att Georg gått under eftersom han efter ett antal år slutade att höra av sig till familjen på Nytorgsgatan i Helsingborg. Det var ett tufft liv som invandrare i Australien på 20-talet med hårt arbete och lätt att gå under i olyckor eller alkoholmissbruk. Någon koll på sina invandrare hade man ju inte heller, vilket visade sig då familjen senare gjorde eftersökningar. Varefter Georg härhemma officiellt förklarades för “obefintlig”.

Har du, eller någon du känner, mer information om hur det gick för Jojja så maila gärna oss på kontakt@alltomhif.se

Källa: Olsson, En bok om HIF, Helsingborg, 1957 samt Staffan Bengtsson (barnbarn till Jojja)

Foto: Bildbyrån

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*